História

Míľniky spoločnosti:

1992

Úprava vlastného areálu spoločnosti

3.3.1993

Založenie spoločnosti FREDY, s.r.o., neskôr ALKSVID, s. r. o. Svidník (od 1.10.1996) až do dnešnej podoby VAN – Svidník, s.r.o. (od 18.10.2002 – súčasnosť) Stanislavom Cehelským

Máj 1993

Spoločnosť dostala licenciu na výrobu alkoholu od MP SR ako aj Daňového úradu  vo Svidníku, prvá súkromná (neštátna) likérka na Slovensku, nová výrobná linka, spustená prvá výrobná hala

Jún 1993

Prvý produkt spoločnosti VODKA Ambasador, výroba hlavne konzumných liehovín, návrh nových receptúr od Doc. Hrončeka, výroba vlastných macerátov

1994

Výroba vodky Štefánik a spolupráca s francúzskou spoločnosťou, ktorá nám dodávala fľaše

1994 – 1997

Rozširovanie výrobného programu spoločnosti, vybudovanie a oprava novej výrobnej haly, vybudovanie skladu obalov a nového skladu výrobkov

12.12.1997

Vydané osvedčenie o splnení podmienok na zabezpečenie kvality a zdravotnej neškodnosti liehovarníckych výrobkov

4.5.1998

Založenie spol. VANAPO, s.r.o. (V – výroba, A – alkoholických, NAPO – nápojov) spoločnosť dostala licenciu na výrobu alkoholu od MP SR ako aj Daňového úradu  vo Svidníku a presunutie výroby na spoločnosť  VANAPO, s.r.o.

2002

Vstup VAN – Svidník, s. r. o. do spoločnosti VANAPO, s. r. o.

2002 -2003

Spustenie ovocného liehovaru v spol. VANAPO, s.r.o.   a  rozhodnutie MP SR zo 16.1.2003 – povolenie na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode, výroba prvých destilátov, nový výrobok PRAVÁ MAKOVICKÁ SLIVOVICA

2004

Nástup mladšej generácie Cehelských do spol. VANAPO, s.r.o. (Ing. M. Majdáková, Ing. arch. S. Cehelský)

2004 – 2006

Redizajn vyrábaných produktov konzumných výrobkov, vývoj novej rady produktov  ROYAL

2005

Výstavba skladu liehu, nová www stránka

2006 – 2007

Výstavba novej podnikovej predajne

2008

Zakúpenie novej plniacej linky na liehoviny s objemom 0,04 – 0,05 l, výroba miniatúr

2009 – 2010

Zakúpenie novej plniacej linky na liehoviny s objemom 0,2 – 1,0 l, výroba novej rady produktov EXCLUSIVE, výstavba sociálno – prevádzkových priestorov

2011

Vlastné dizajnové oddelenie

2012 – 2013

Zakúpenie plniacej linky a vybavenia do ovocného liehovaru, re-dizajn www stránky, výroba novej rady produktov FARMÁRSKA a NOBLE

2017 – 2018

Zakúpenie zariadenia na dekorovanie fliaš a uzáverov, baliacej a popisovacej techniky, výroba novej rady produktov RETRO a POCTIVÉ DESTILÁTY, rozšírenie rady NOBLE, pridaná nová doména www.vanapo.eu

Scroll to Top
Scroll to Top