Kontakt

This webpage is also available in: en - KontaktEnglish (Angličtina)

Sídlo spoločnosti:

VANAPO, s.r.o.
Festivalová 802/9
089 01  Svidník
Slovenská republika
Tel.: +421 (0)54 7520 690-1
Fax: +421 (0)54 7520 691
e-mail: vanapo@vanapo.sk
web: www.vanapo.eu

Identifikačné údaje:

IČO: 36 455 164
IČ DPH: SK2020002248

Spoločnosť VANAPO, s.r.o. Svidník bola založená Zakladateľskou listinou dňa 28.4.1998 a v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove bola zapísaná v Oddiely: Sro, vl. č. 11137/P dňa 04.05.1998. Evidenčné číslo výr.: 1637/02 RP.

Hlavným predmetom činnosti je výroba a spracovanie liehu v liehovarníckom závode, a to ovocný liehovar, výrobňa liehovín, marketing a obchod.

Podniková predajňa VANAPO, s.r.o.

podnikova1 - Kontakt

Bardejovská 27
089 01  Svidník
Tel./fax: +421 54 7520 691
Email: vanapo@vanapo.sk
Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok 8.00 – 17:00 hod.