Vedenie spoločnosti

Riaditeľka spoločnosti

Ing. Miriam Majdáková

Technický riaditeľ

Ing. arch. Nino Stanislav Cehelský

Kontakt firma

Objednávky

Fakturačné údaje

VANAPO, s.r.o
Festivalová 802/9, 089 01 Svidník
IČO: 36455164
DIČ: 2020002248
IČ DPH: SK 2020002248
Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK78 0200 0000 0012 9383 5953
Banka: TATRA Banka, a.s
Číslo účtu: SK 22 1100 0000 0029 2389 7492
tel.: 0918405196
e-mail: vanapo@vanapo.sk
www.vanapo.eu

Kontaktný formulár

Scroll to Top
Scroll to Top