Stanislav Cehelský

Zakladateľ súkromnej rodinnej likérky a ovocného liehovaru na Slovensku
VANAPO, s.r.o..

Svoju predstavu a víziu o kvalitnom produkte vyrábanom tradičným spôsobom mal už dlhú dobu.V lokalite budúceho podniku existovala tradícia prípravy destilátov. Táto domácka výroba, žiaľ, zároveň odzrkadľovala rôznorodosť postupov, čo sa odrážalo na chuti a výslednej kvalite produktov.
Pán Cehelský mal dlhé roky sen o rodinnej firme. Ako často hovorieval:

„Vyrábajme poctivý slovenský alkohol, ved’nám ho naša príroda sama ponúka!”

S touto myšlienkou sa dlho pohrával len v rodine, kde postupne získaval podporu a oporu pre jej naplnenie. Myšlienka dozrela po roku 1989, kedy bolo možné začať na území Slovenska súkromne vlastniť technológiu na výrobu destilátov a začať vyrábať pre trh. Poctivou pripravou svojich plánov a zhromažďovaním kapitálu i rodinného know how sa zaoberal 3 roky. Vd’aka tomuto úsiliu vznikla „na zelenej Iúke” 29.1.1993 spoločnosť VANAPO s.r.o

Tá vo svojej podobe s názvom VANAPO existuje dodnes. Všetky myšlienky a filozofia firmy boli pánom Cehelským formované a hlboko vštepované do vnútorných procesov spoločnosti.

Scroll to Top
Scroll to Top