Zakladateľ

Zakladateľ spoločnosti Stanislav Cehelský 1951-2017
Zakladateľ spoločnosti Stanislav Cehelský 1951-2017

Stanislav CEHELSKÝ

Zakladateľ súkromnej rodinnej likérky a ovocného liehovaru na Slovensku VANAPO, s.r.o..

Svoju predstavu a víziu o kvalitnom produkte vyrábanom tradičným spôsobom mal už dlhú dobu.V lokalite budúceho podniku existovala tradícia prípravy destilátov. Táto domácka výroba, žiaľ, zároveň odzrkadľovala rôznorodosť postupov, čo sa odrážalo na chuti a výslednej kvalite produktov.
Pán Cehelský mal dlhé roky sen o rodinnej firme. Ako často hovorieval:

„Vyrábajme poctivý slovenský alkohol, ved’nám ho naša príroda sama ponúka!”

S touto myšlienkou sa dlho pohrával len v rodine, kde postupne získaval podporu a oporu pre jej napĺnenie. Myšlienka dozrela po roku 1989, kedy bolo možné začať na území Slovenska súkromne vlastniť technológiu na výrobu destilátov a začať vyrábať pre trh. Poctivou pripravou svojich plánov a zhromažďovaním kapitálu i rodinného know how sa zaoberal 3 roky. Vd’aka tomuto úsiliu vznikla „na zelenej Iúke” 29.1.1993 spoločnost’ FREDY, predchodca firmy VANAPO, s.r.o..

Tá vo svojej podobe s názvom VANAPO existuje na trhu od roku 1998. Všetky myšlienky a filozofia firmy boli pánom Cehelským formované a hlboko vštepované do vnútorných procesov spoločnosti.

V tejto tradícii pokračujú od roku 2004, aj súčasní majitelia, potomkovia pána Cehelského, Miriam Majdáková, Stanislav Cehelský a zať Michal Majdák.

 

Náš tím | vanapo.eu image 1
Fotografia detí a zaťa p. Cehelského.
Scroll to Top
Scroll to Top