Náš tím

Vedenie

Likérka a ovocný liehovar VANAPO, s. r. o. Svidník založená v roku 1993 ako prvá neštátna likérka na Slovensku.

Od roku zoo4 bolo postupne odovzdávané riadenie firmy VANAPO a rodinnej tradície do rúk aktuálnemu riadiacemu tímu. Deti a zať pána Cehelského s hrdosťou prebrali túto misiu.

Zlepšovaním postupov a modernizovaním technológie sa napĺňa rodinná vízia prípravy kvalitných destilátov a alkoholických nápojov v súlade s dodržiavaním ekologických štandardov pri ochrane okolitej prírody. Rovnako aj pri voľbe dodávateľov, vedenie kladie dôraz na kvalitu ponúkaných surovín a uprednostňuje predovšetkým dodávatelo z domácich radov.

Vodu, jeden zo základných elementov pri výrobe liehovín a destilátov,

spoločnosť čerpá výhradne z vodného zdroja Starina.

Otec, nás, ako budúci riadiaci tím odmalička viedol k spoločenskej zodpovednosti.

Spozorujeme a podporujeme rôzne kultúre a športové aktivity a činnosti v rámci celého nášho Prešovského kraja.

Výroba

Ekologická misia firmy VANAPO.

Otázka ochrany životného prostredia a recyklácie materiálov je zabezpečená mnohými opatreniami a smernicami v rámci zberu papierového, plastového a skleneného odpadu z výroby, zberu a ekologickej likvidácie odpadových látok a prísneho dodržiavania technologických a bezpečnostných postupov pri práci. Neustála obnova výrobných zariadení s využitím najnovších technológií pri výrobe liehovín a destilátov zabezpečuje znižovanie hluku a iných zdraviu škodlivých látok. Environmentálny prístup je zrejmý aj z umiestnenia spoločnosti na periférii mesta v priemyselnej zóne. Nenarušuje celistvosť obytných častí, neznižuje kvalitu života občanov a architektonickú jednotu s okolím. Možnosti využitia existujúceho hmotného majetku sú ešte nevyčerpané, takže ďalší rozvoj našej spoločnosti, výroby i obslužných činnosti je možný v doterajších priestoroch bez potreby zaberania pôdy pre ďalšiu výstavbu.

Spoločnosť VANAPO, s.r.o. Vám ponúka rôznorodý sortiment vlastných destilátov, ako aj konzumných a značkových liehovín a likérov, z ktorých si určite vyberiete.
Pre zaistenie vysokej kvality produktov a spoľahlivých služieb kladieme veľký dôraz na vysokú odbornosť našich zamestnancov. Vyberáme len tie najlepšie suroviny od kvalitnej demineralizovanej vody z prameňa Starina a veľmi jemného pšeničného liehu až po prírodné identické arómy, maceráty a esencie.

Na všetky naše výrobky máme príslušné certifikáty podporené chemickými analýzami a degustáciami.

V roku 2005 likérka VANAPO, s. r. o. pristúpila k zavedeniu systému manažérstva kvality a stala sa držiteľom certifikátu kvality ISO 9001: 2001 pre spracovanie liehu, výrobu liehovín a ovocných destilátov. Táto skutočnosť otvorila priestor pre ďalšie zvýšenie objemu realizácie najmä vo vzťahu k exportu.

Obchodné oddelenie

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top